Find Us Liện Hệ

Nguyễn Thị Thanh Trang

Cuốn sách ra đời nhằm giúp cho ai đó, đang trên hành trình tìm kiếm chính mình, tìm được hạnh phúc thực tại bên trong mình, tìm thấy được người mặt trời- một con người năng lượng và tràn đầy sự ấm áp ở bên trong mình. Tôi chúc bạn sớm tìm được người mặt trời thông qua cuốn sách này.

Follow us