Skip to content

Coach

Bạn mong muốn được cố vấn 1:1 cùng với Sunny Nguyễn? Sẽ thật tuyệt vời khi được học hỏi từ những chuyên gia đúng không nào? dưới đây là thông tin kỳ cố vấn 1:1 của chị ấy.

Nguoi Mat Troi Logo Final 01
Coach

MỤC LỤC Bạn sẽ nhận được gì?

– Khai vấn bản thân dựa trên bộ hỏi của tổ chức quốc tế ICF ( liên đoàn Coach quốc tế).

– Khai vấn dựa trên bộ số năng lượng Tên và ngày sinh của bạn. Từ một người không quen biết bạn, với những giờ ngồi nói chuyện cùng mình bạn sẽ có thể hiểu hơn về bản thân mình.

– Khai vấn dựa trên mong muốn và vấn đề của khách hàng. Bạn có những mong muốn muốn giải đáp, tìm lời giải, Trang sẽ giúp bạn tìm lời giải trên chính tình hình thực tế của bạn.

– Bản đồ sử dụng cuộc đời của chính bạn. ( báo cáo tên và ngày sinh của bạn).

– Coach chiến lược, mindset hằng tuần với Sunny.

– Coaching nhóm

NHỮNG AI CẦN ĐĂNG KÝ COACH 1:1 WHO?

Những ai đang cần thấu hiểu bản thân mình Thông qua năng lượng tên và ngày sinh hoặc ai đã cần khai thác sức mạnh bên trong mình cùng với Coach.

Thấu hiểu bản thân

Những ai đang cần thấu hiểu bản thân mình Thông qua năng lượng tên và ngày sinh hoặc ai đã cần khai thác sức mạnh bên trong mình cùng với Coach.
Những ai đang bị mất Phương hướng trong cuộc sống. Hoặc những ai đang muốn tìm kiếm phiên bản chân thực của mình.

Tìm lại hướng đi

Những ai đang bị mất Phương hướng trong cuộc sống. Hoặc những ai đang muốn tìm kiếm phiên bản chân thực của mình.
Những ai muốn tìm kiếm một môi trường phát triển bản thân.

Nâng tầm bản thân

Những ai muốn tìm kiếm một môi trường phát triển bản thân.

Mọi người nói gì về coach 1:1 Cảm nhận

47843f111b85d2db8b94
cc9c6a164e8287dcde93
1c3b0fb42b20e27ebb31
726e45e9617da823f16c