Viết tên sách hấp dẫn của bạn ở đây

Khám phá Cách [Lợi ích của Sách]!

Trong đoạn này, hãy giải thích tại sao cuốn sách này đáng đọc. Bạn sẽ cần làm cho khách truy cập hào hứng với nội dung của cuốn sách để cung cấp chi tiết liên hệ của họ!

Lời chứng thực

Họ nói gì về cuốn sách

“Hỏi độc giả của bạn điều gì họ thấy thú vị nhất về

 quyển sách."

Julie Foucher

“Hãy hỏi họ tại sao họ lại chần chừ không đăng ký (nó sẽ cho thấy sự phản đối chung.)

Tobias Hardy

Nội dung

Bên trong cuốn sách có gì?

Chủ đề thú vị 1

Viết ở đây về ý tưởng quan trọng nhất mà bạn đề cập trong cuốn sách và sử dụng sự tò mò để khơi gợi sự quan tâm của khách truy cập.

Chủ đề thú vị 2

Một cách tốt để tạo ra sự tò mò là nói những gì họ sẽ nhận được, nhưng không phải như thế nào. 

Chủ đề thú vị 3

Bạn đã sẵn sàng khám phá cách thu hút nhóm từ xa của mình và giúp họ làm việc hiệu quả hơn 140% chưa? Trong chương 3, chúng tôi sẽ đề cập đến phương pháp “Rainbow & Gold” cho phép bạn xác định chính xác điều đó.

Thông tin về các Tác giả

Jane Doe

Viết phần này ở ngôi thứ ba, nghĩa là bạn không nên sử dụng các từ 'Tôi' hoặc 'Chúng tôi' hoặc 'Tôi'. Thay vào đó, hãy nói về tác giả một cách khách quan bằng cách sử dụng 'he' hoặc 'she' ngay cả khi bạn là tác giả! Đã đến lúc khoe thành tích của bạn và chứng minh tại sao bạn là người phù hợp để viết chủ đề này.

Bắt đầu ngay với [Lợi ích của cuốn sách]


Viết tên sách hấp dẫn của bạn ở đây